ŻYCZENIA


WSZYSTKIEGO DOBREGO!


Droga Siostro Mario Magdaleno!
Twoja święta Patronka doświadczyła
obfitości obdarowania przez Pana Jezusa –
– obdarowania wolnością, odwagą i misją.
Magdalena odpowiedziała Mistrzowi ufną miłością…
Z okazji imienin życzymy, aby te wielkie Boże łaski
zawsze były obecne w życiu Siostry.
Niech każdy dzień rozpoczyna się radosnym „Alleluja”,
a kończy pełnym szczęścia wyznaniem: „Widziałam Pana”.
Niech św. Maria Magdalena będzie szczególną opiekunką
Twojej kobiecości, przywiązania do Jezusa i służby w Kościele. 


Ludzie noszą różne imiona…
Bóg, jak wiemy z Biblii, czasem nadaje imię nowe,
ze względu na zadanie, do którego człowieka przeznacza…
Drogi Solenizancie, Panie Adamie Krzysztofie,
w naszej wspólnocie redakcyjnej i parafialnej
mamy poczucie, że Tobie Bóg nadał imię:
„Ten, który ukochał Słowo”.
Dziękując za cotygodniowe komentarze do Ewangelii
oraz za służbę przy ołtarzu i ambonie, życzymy,
aby Pismo Święte zawsze było lampą Twego życia.
Niech w każdej chwili towarzyszy Ci moc Ducha Świętego
i świadomość, że może dla kogoś właśnie Ty
jesteś jedyną Biblią, którą kiedykolwiek przeczyta.


IMIENINY KSIĘŻY

    1 stycznia   ks. Mieczysław Żemojcin SAC
    6 stycznia   ks. Mieczysław Lis SAC
  26 lutego   ks. Mirosław Dragiel SAC
    3 kwietnia   ks. Ryszard Robakiewicz SAC
  13 kwietnia   ks. Przemysław Brodowski SAC
  25 kwietnia   ks. Marek Kujawski SAC
    8 maja   ks. Stanisław Barcikowski SAC
    9 maja   ks. Grzegorz Wiktor SAC
  13 czerwca ks. Antoni Czulak SAC
  29 czerwca   ks. Paweł Śliżewski SAC
    3 lipca   ks. Tomasz Kotulski SAC
    4 listopada   ks. Karol Świostek SAC
  30 listopada   ks. Lucjan Andrzej Rożek SAC

IMIENINY SIÓSTR ZMARTWYCHWSTANEK

  29 czerwca s. Paulina Fabia CR
  22 lipca s. Maria Magdalena Reda CR
    1 października s. Teresa Genowefa Ozimek CR
    4 grudnia s. Barbara Teresa Pańkowska CR

Kolor zielony -  najbliższe imieniny.