KALENDARZ LITURGICZNY


GRUDZIEŃ 2018niedziela
9 grudnia
fioletowy

Druga Niedziela Adwentu

Ba 5, 1-9; Ps 126, 1-2ab, 2cd-4, 5-6; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 4. 6; Łk 3, 1-6;poniedziałek
10 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Iz 35, 1-10; Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14; ; Łk 5, 17-26;wtorek
11 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Iz 40, 1-11; Ps 96, 1-2, 3 i 10ac, 11-12, 13; ; Mt 18, 12-14;środa
12 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Iz 40, 25-31; Ps 103, 1-2, 3-4, 8 i 10; ; Mt 11, 28-30;czwartek
13 grudnia
czerwony

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Iz 41, 13-20; Ps 145, 1 i 9, 10-11, 12-13ab; Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;piątek
14 grudnia
biały

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2, 3, 4 i 6; ; Mt 11, 16-19;sobota
15 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19; Łk 3, 4. 6; Mt 17, 10-13;niedziela
16 grudnia
różowy

Trzecia Niedziela Adwentu

So 3, 14-18a; Iz 12, 2-3, 4bcd, 5-6; Flp 4, 4-7; ; Łk 3, 10-18;poniedziałek
17 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17; Łk 1, 28; Mt 1, 1-17;wtorek
18 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2, 12-13, 18-19; ; Mt 1, 18-24;środa
19 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71, 3-4a, 5-6ab, 16-17; ; Łk 1, 5-25;czwartek
20 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-2, 3-4ab, 5-6; ; Łk 1, 26-38;piątek
21 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Pnp 2, 8-14; So 3, 14-18a; Ps 33, 2-3, 11-12, 20-21; ; Łk 1, 39-45;sobota
22 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1, 4-5, 6-7, 5abcd; ; Łk 1, 46-56;
niedziela
23 grudnia
fioletowy

Czwarta Niedziela Adwentu

Mi 5, 1-4a; Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 38; Łk 1, 39-45;poniedziałek
24 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89, 2-3, 4-5, 27 i 29; ; Łk 1, 67-79;wtorek
25 grudnia
biały

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

MSZA WIGILII
Iz 62, 1-5; Ps 89, 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a); Dz 13, 16-17. 22-25; ; Mt 1, 1-25;

MSZA W NOCY
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 11); Tt 2, 11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14;

MSZA O ŚWICIE
Iz 62, 11-12; Ps 97, 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;

MSZA W DZIEŃ
Iz 52, 7-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c); Hbr 1, 1-6; ; J 1, 1-18;środa
26 grudnia
czerwony

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17; Ps 118, 26a i 27a; Mt 10, 17-22;czwartek
27 grudnia
biały

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

1 J 1, 1-4; Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12 ; ; J 20, 2-8;piątek
28 grudnia
czerwony

Święto świętych Młodzianków, męczenników

1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ; ; Mt 2, 13-18 ;sobota
29 grudnia
biały

Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

1 J 2, 3-11; Ps 96, 1-2a, 2b-3, 5b-6; Łk 2, 32; Łk 2, 22-35;Niedziela
30 grudnia
biały

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128, 1-2, 3, 4-5; Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a; Łk 2, 41-52;
poniedziałek
31 grudnia
biały

Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

1 J 2, 18-21; Ps 96, 1-2, 11-12, 13; J 1, 14. 12; J 1, 1-18;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia