KALENDARZ LITURGICZNY


PAŹDZIERNIK 2018czwartek
18 październik
czerwony

Święto św. Łukasza, ewangelisty

2 Tm 4, 9-17a; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 17-18 (R.: por. 12); J 15, 16; Łk 10, 1-9 ;


piątek
19 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 1, 11-14; Ps 33, 1-2. 4-5. 12-13; Ps 32, 22; Łk 12, 1-7;


sobota
20 październik
biały

Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera

Ef 1, 15-23; Ps 8, 2 i 3b. 4-5. 6-7; J 15, 26b; Łk 12, 8-12;


niedziela
21 październik
zielony

Dwudziesta Dziewiąta Niedziela zwykła


Iz 53, 10-11; Ps 33, 4-5. 18-19. 20 i 22; Hbr 4, 14-16; Mk 10, 45; Mk 10, 35-45;


poniedziałek
22 październik
biały

Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

Ef 2, 1-10; Ps 100, 1-2. 3. 4-5; Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;


wtorek
23 październik
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Ef 2, 12-22; Ps 85, 9ab-10. 11-12. 13-14; Łk 21, 36; Łk 12, 35-38;


środa
24 październik
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa

Ef 3, 2-12; Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5; Mt 24, 42a. 44; Łk 12, 39-48;


czwartek
25 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 3, 14-21; Ps 33, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19; Łk 12, 49; Łk 12, 49-53;


piątek
26 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 4, 1-6; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; por. Mt 11, 25; Łk 12, 54-59;


sobota
27 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 4, 7-16; Ps 122, 1-2. 4-5; Ez 33, 11; Łk 13, 1-9;


niedziela
28 październik
zielony

Trzydziesta Niedziela zwykła

Jr 31, 7-9; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Hbr 5, 1-6; por. 2 Tm 1, 10b; Mk 10, 46-52;


poniedziałek
29 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 4, 32 – 5, 8; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; J 17, 17ba; Łk 13, 10-17;


wtorek
30 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 5, 21-33; Ps 128, 1-2. 3. 4-5; por. Mt 11, 25; Łk 13, 18-21;


środa
31 październik
zielony

Dzień Powszedni

Ef 6, 1-9; Ps 145, 10-11. 12-13ab. 13cd-14; 2 Tes 2, 14; Łk 13, 22-30;


LISTOPAD 2018czwartek
1 listopada
biały

Uroczystość Wszystkich Świętych

Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3;
Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a;piątek
2 listopada
fioletowy

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

PIERWSZA MSZA
Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27, 1. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: 1a); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Ap 1, 5-6; Łk 23, 44-46.
50. 52-53; 24, 1-6a;

DRUGA MSZA
Dn 12, 1-3; Ps 42, 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3a); Rz 6, 3-9; J 3, 16; J 11, 32-45;

TRZECIA MSZA
Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103, 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J
14, 1-6;


sobota
3 listopada
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika

Flp 1, 18b-26; Ps 42, 2-3. 5bcd; Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-11;niedziela
4 listopada
zielony

Trzydziesta Pierwsza Niedziela zwykła

Pwt 6, 2-6; Ps 18, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab; Hbr 7, 23-28; J 14, 23; Mk 12, 28b-34;poniedziałek
5 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Flp 2, 1-4; Ps 131, 1. 2-3; J 8, 31b-32; Łk 14, 12-14;wtorek
6 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Flp 2, 5-11; Ps 22, 26b-27. 28-30a. 31-32; Mt 11, 28; Łk 14, 15-24;


środa
7 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Flp 2, 12-18; Ps 27, 1. 4. 13-14; 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;czwartek
8 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Flp 3, 3-8a; Ps 105, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 11, 28; Łk 15, 1-10;piątek
9 listopada
biały

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Ez 47, 1-2. 8-9. 12; Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; 2 Krl 7, 16; J 2, 13-22;sobota
10 listopada
biały

Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Flp 4, 10-19; Ps 112, 1-2. 5-6. 8a. 19; 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15;niedziela
11 listopada
zielony

Trzydziesta Druga Niedziela zwykła

1 Krl 17, 10-16; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10; Hbr 9, 24-28; Mt 5, 3; Mk 12, 38-44;poniedziałek
12 listopada
czerwony

Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

Tt 1, 1-9; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Flp 2, 15-16; Łk 17, 1-6;Wtorek
13 listopada
czerwony

Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

Tt 2, 1-8. 11-14; Ps 37, 3-4. 18 i 23. 27 i 29; J 14, 23; Łk 17, 7-10;środa
14 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Tt 3, 1-7; Ps 23, 1-2a. 2b-3. 5. 6; 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19;czwartek
15 listopada
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła

Flm 7-20; Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10; Łk 21, 36; Łk 17, 20-25;piątek
16 listopada
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła albo wspomnienie św.
Małgorzaty Szkockiej albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy

2 J 4-9; Ps 119, 1-2. 10-11. 17-18; Mt 24, 42a. 44; Łk 17, 26-37;sobota
17 listopada
biały

Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

3 J 5-8; Ps 112, 1-2. 3-4. 5-6; 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8;niedziela
18 listopada
zielony

Trzydziesta Trzecia Niedziela zwykła

Dn 12, 1-3; Ps 16, 5 i 8. 9-10. 11; Hbr 10, 11-14. 18; Łk 21, 36; Mk 13, 24-32;poniedziałek
19 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Ap 1, 1-4; 2, 1-5a; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6; J 8, 12b; Łk 18, 35-43;wtorek
20 listopada
biały

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

Ap 3, 1-6. 14-22; Ps 15, 1b-3a. 3bc-4. 5; 1 J 4, 10b; Łk 19, 1-10;środa
21 listopada
biały

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Ap 4, 1-11; Ps 150, 1-2. 3-4. 5-6; J 15, 16; Łk 19, 11-28;czwartek
22 listopada
czerwony

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Ap 5, 1-10; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b; Ps 95, 8ab; Łk 19, 41-44;piątek
23 listopada
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika albo wspomnienie św. Kolumbana, opata

Ap 10, 8-11; Ps 119, 14 i 24. 72 i 103. 111 i 131; J 10, 27; Łk 19, 45-48;sobota
24 listopada
czerwony

Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy

Ap 11, 4-12; Ps 144, 1a i 2bc. 9-10; por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40;
niedziela
25 listopada
biały

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Dn 7, 13-14; Ps 93, 1. 2 i 5; Ap 1, 5-8; Por. Mk 11, 10; J 18, 33b-37;poniedziałek
26 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Ap 14, 1-3. 4b-5; Ps 24, 1-2. 3-4ab. 5-6; Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4;wtorek
27 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Ap 14, 14-20; Ps 96, 10. 11-12. 13; Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11;środa
28 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Ap 15, 1-4; Ps 98, 1. 2-3ab. 7-8. 9; Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19;czwartek
29 listopada
zielony

Dzień Powszedni

Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a; Ps 100, 1-2. 3. 4-5; Łk 21, 28; Łk 21, 20-28;piątek
30 listopada
czerwony

Święto św. Andrzeja, apostoła

Iz 49, 1-6; Ps 19, 2-3. 4-5ab (R.: 5a); Rz 10, 9-18; J 14, 6b i 9c; Mt 4, 18-22;GRUDZIEŃ 2018sobota
1 grudnia
zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Ap 22, 1-7; Ps 95, 1-2. 3-5. 6-7ab; Łk 21, 36; Łk 21, 34-36;
niedziela
2 grudnia
fioletowy

Pierwsza Niedziela Adwentu

Jr 33, 14-16; Ps 25, 4bc-5ab, 8-9, 10 i 14; 1 Tes 3, 12 – 4, 2; Ps 85, 8; Łk 21, 25-28. 34-36;poniedziałek
3 grudnia
biały

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera

Iz 2, 1-5; Iz 4, 2-6; Ps 122, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9; Ps 80, 4; Mt 8, 5-11;
wtorek
4 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Barbary, dziewicy i
męczennicy

Iz 11, 1-10; Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17 (R.: por. 7); ; Łk 10, 21-24;środa
5 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Iz 25, 6-10a; Ps 23, 1-2a, 2b-3, 4, 5, 6; ; Mt 15, 29-37;czwartek
6 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

Iz 26, 1-6; Ps 118, 1 i 8-9, 19-21, 25-27a; Iz 55, 6; Mt 7, 21. 24-27;piątek
7 grudnia
biały

Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

Iz 29, 17-24; Ps 27, 1, 4, 13-14; ; Mt 9, 27-31;sobota
8 grudnia
biały

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Rdz 3, 9-15; Ps 98, 1-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Łk 1, 28; Łk 1, 26-38;niedziela
9 grudnia
fioletowy

Druga Niedziela Adwentu

Ba 5, 1-9; Ps 126, 1-2ab, 2cd-4, 5-6; Flp 1, 4-6. 8-11; Łk 3, 4. 6; Łk 3, 1-6;poniedziałek
10 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Iz 35, 1-10; Ps 85, 9ab-10, 11-12, 13-14; ; Łk 5, 17-26;wtorek
11 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Damazego I, papieża

Iz 40, 1-11; Ps 96, 1-2, 3 i 10ac, 11-12, 13; ; Mt 18, 12-14;środa
12 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

Iz 40, 25-31; Ps 103, 1-2, 3-4, 8 i 10; ; Mt 11, 28-30;czwartek
13 grudnia
czerwony

Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Iz 41, 13-20; Ps 145, 1 i 9, 10-11, 12-13ab; Iz 45, 8; Mt 11, 11-15;piątek
14 grudnia
biały

Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła

Iz 48, 17-19; Ps 1, 1-2, 3, 4 i 6; ; Mt 11, 16-19;sobota
15 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Syr 48, 1-4. 9-11; Ps 80, 2ac i 3b, 15-16, 18-19; Łk 3, 4. 6; Mt 17, 10-13;niedziela
16 grudnia
różowy

Trzecia Niedziela Adwentu

So 3, 14-18a; Iz 12, 2-3, 4bcd, 5-6; Flp 4, 4-7; ; Łk 3, 10-18;poniedziałek
17 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Rdz 49, 2. 8-10; Ps 72, 1-2. 3-4ab. 7-8. 17; Łk 1, 28; Mt 1, 1-17;wtorek
18 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Jr 23, 5-8; Ps 72, 1-2, 12-13, 18-19; ; Mt 1, 18-24;środa
19 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Sdz 13, 2-7. 24-25a; Ps 71, 3-4a, 5-6ab, 16-17; ; Łk 1, 5-25;czwartek
20 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-2, 3-4ab, 5-6; ; Łk 1, 26-38;piątek
21 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

Pnp 2, 8-14; So 3, 14-18a; Ps 33, 2-3, 11-12, 20-21; ; Łk 1, 39-45;sobota
22 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

1 Sm 1, 24-28; 1 Sm 2, 1, 4-5, 6-7, 5abcd; ; Łk 1, 46-56;
niedziela
23 grudnia
fioletowy

Czwarta Niedziela Adwentu

Mi 5, 1-4a; Ps 80, 2ac i 3b. 15-16. 18-19; Hbr 10, 5-10; Łk 1, 38; Łk 1, 39-45;poniedziałek
24 grudnia
fioletowy

Dzień Powszedni

2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 89, 2-3, 4-5, 27 i 29; ; Łk 1, 67-79;wtorek
25 grudnia
biały

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

MSZA WIGILII
Iz 62, 1-5; Ps 89, 4-5. 16-17. 27 i 29 (R.: por. 2a); Dz 13, 16-17. 22-25; ; Mt 1, 1-25;

MSZA W NOCY
Iz 9, 1-3. 5-6; Ps 96, 1-2. 3 i 10ac. 11-12. 13 (R.: por. Iz 11); Tt 2, 11-14; Łk 2, 10-11; Łk 2, 1-14;

MSZA O ŚWICIE
Iz 62, 11-12; Ps 97, 1 i 6. 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 14; Łk 2, 15-20;

MSZA W DZIEŃ
Iz 52, 7-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-d. 5-6 (R.: 3c); Hbr 1, 1-6; ; J 1, 1-18;środa
26 grudnia
czerwony

Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Dz 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 31, 3cd-4. 6 i 8ab. 16-17; Ps 118, 26a i 27a; Mt 10, 17-22;czwartek
27 grudnia
biały

Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty

1 J 1, 1-4; Ps 97, 1-2. 5-6. 11-12 ; ; J 20, 2-8;piątek
28 grudnia
czerwony

Święto świętych Młodzianków, męczenników

1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124, 2-3. 4-5. 7b-8 ; ; Mt 2, 13-18 ;sobota
29 grudnia
biały

Piąty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

1 J 2, 3-11; Ps 96, 1-2a, 2b-3, 5b-6; Łk 2, 32; Łk 2, 22-35;Niedziela
30 grudnia
biały

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Syr 3, 2-6. 12-14; Ps 128, 1-2, 3, 4-5; Kol 3, 12-21; Kol 3, 15a. 16a; Łk 2, 41-52;
poniedziałek
31 grudnia
biały

Siódmy Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

1 J 2, 18-21; Ps 96, 1-2, 11-12, 13; J 1, 14. 12; J 1, 1-18;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia