KALENDARZ LITURGICZNY


CZERWIEC 2019niedziela

16
czerwiec

biały

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Prz 8, 22-31; Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9; Rz 5, 1-5; Ap 1, 8; J 16, 12-15;


poniedziałek

17
czerwiec

biały

Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

2 Kor 6, 1-10; Ps 98, 1. 2-3ab. 3cd-4; Ps 119, 105; Mt 5, 38-42;


wtorek

18
czerwiec

zielony

Dzień Powszedni

2 Kor 8, 1-9; Ps 146, 1-2. 5-6ab. 6c-7. 8-9a; J 13, 34; Mt 5, 43-48;


środa

19
czerwiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

2 Kor 9, 6-11; Ps 112, 1-2. 3-4. 9; J 14, 23; Mt 6, 1-6. 16-18;


czwartek

20
czerwiec

biały

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Rdz 14, 18-20; Ps 110, 1-2. 3-4; 1 Kor 11, 23-26; J 6, 51;
Łk 9, 11b-17;


piątek

21
czerwiec

biały

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

2 Kor 11, 18. 21b-30; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 5, 3; Mt 6, 19-23;


sobota

22
czerwiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Paulina z Noli, biskupa albo wspomnienie
świętych męczenników Jana Fishera, biskupa, i Tomasza More'a


2 Kor 12, 1-10; Ps 34, 8-9. 10-11. 12-13; 2 Kor 8, 9; Mt 6, 24-34;


niedziela

23
czerwiec

zielony

Dwunasta Niedziela zwykła

Za 12, 10-11; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9; Ga 3, 26-29; Por.
Łk 9, 23; Łk 9, 18-24;


poniedziałek

24
czerwiec

biały

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Iz 49, 1-6; Ps 139, 1-3. 13-14ab. 14c-15 (R.: por. 14a); Dz 13, 22-26; Łk 1, 76; Łk 1, 57-66. 80;


wtorek

25
czerwiec

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 13, 2. 5-18; Ps 15, 1-2. 3-4ab. 4c-5; Ps 25, 4b. 5a; Mt 7, 6. 12-14;


środa

26
czerwiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera

Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; J 15, 4. 5b;
Mt 7, 15-20;


czwartek

27
czerwiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła

Rdz 16, 1-12. 15-16; Ps 106, 1-2. 3-4a. 4b-5; 1 P 1, 25; Mt 7, 21-29;


piątek

28
czerwiec

biały

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ez 34, 11-16; Ps 23, 1-2ab. 2c-3. 4. 5. 6; Rz 5, 5-11; J 10, 14;
Mt 11, 29ab; Łk 15, 3-7;


sobota

29
czerwiec

czerwony

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

WIECZORNA MSZA WIGILIJNA
Dz 3, 1-10; Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a); Ga 1, 11-20; J 21, 17d;
J 21, 15-19;

MSZA W DZIEŃ
Dz 12, 1-11; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 5b); 2 Tm 4, 6-9. 17-18; Mt 16, 18; Mt 16, 13-19;


niedziela

30
czerwiec

zielony

Trzynasta Niedziela zwykła

1 Krl 19, 16b. 19-21; Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11; Ga 5, 1. 13-18; 1 Sm 3, 9; J 6, 68b; Łk 9, 51-62;


LIPIEC 2019poniedziałek

1
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Ottona, biskupa

Rdz 18, 16-33; Ps 103, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11; Ps 95, 8ab; Mt 8, 18-22;


wtorek

2
lipiec

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 19, 15-29; Ps 26, 2-3. 9-10. 11-12; Ps 130, 5; Mt 8, 23-27;


środa

3
lipiec

czerwony

Święto św. Tomasza, apostoła

Ef 2, 19-22; Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15); J 20, 29; J 20, 24-29;


czwartek

4
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej

Rdz 22, 1-19; Ps 116A, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9; 2 Kor 5, 19; Mt 9, 1-8;


piątek

5
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera albo wspomnienie św. Marii Goretti, dziewicy i
męczennicy

Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Ps 106, 1-2. 3-4a. 4b-5;
Mt 9, 12b. 13; Mt 9, 9-13;


sobota

6
lipiec

biały

Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

Rdz 27, 1-5. 15-29; Ps 135, 1-2. 3-4. 5-6; Jk 1, 18; Mt 9, 14-17;


niedziela

7
lipiec

zielony

Czternasta Niedziela zwykła

Iz 66, 10-14c; Ps 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 i 20; Ga 6, 14-18;
Kol 3, 15a. 16a; Łk 10, 1-12. 17-20;


poniedziałek

8
lipiec

biały

Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera

Rdz 28, 10-22a; Ps 91, 1-2. 3-4. 14-15ab; por. 2 Tm 1, 10b;
Mt 9, 18-26;


wtorek

9
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera, i Towarzyszy

Rdz 32, 23-33; Ps 17, 1. 2-3. 6-7. 8 i 15; Mt 4, 23; Mt 9, 32-37;


środa

10
lipiec

zielony

Dzień Powszedni

Rdz 41, 55-57; 42, 5-7. 14-15a. 17-24a; Ps 33, 2-3. 10-11. 18-19;
Mk 1, 15; Mt 10, 1-7;


czwartek

11
lipiec

biały

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Prz 2, 1-9; Ps 34, 2-3. 4 i 6. 9 i 12. 14-15 (R.: por. 2); Dz 4, 32-35;
Mt 19, 29; Mt 19, 27-29;


piątek

12
lipiec

czerwony

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa
i męczennika

Rdz 46, 1-7. 28-30; Ps 37, 3-4. 18-19. 27-28ab. 39-40; J 14, 26;
Mt 10, 16-23;


sobota

13
lipiec

biały

Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Rdz 49, 29-33; 50, 15-26; Ps 105, 1-2. 3-4. 6-7; 1 P 4, 14;
Mt 10, 24-33;niedziela

14
lipiec

zielony

Piętnasta Niedziela zwykła

Pwt 30, 10-14; Ps 69, 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37; Kol 1, 15-20;
J 13, 34; Łk 10, 25-37;


poniedziałek

15
lipiec

biały

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Wj 1, 8-14. 22; Ps 124, 1-2. 3-5. 6-8; Por. Mt 10, 40; Mt 10, 34-11, 1;


wtorek

16
lipiec

biały

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Wj 2, 1-15a; Ps 69, 3. 14. 30-31. 33-34; Ps 95, 8ab; Mt 11, 20-24;


środa

17
lipiec

zielony

Dzień Powszedni

Wj 3, 1-6. 9-12; Ps 103, 1-2. 3-4. 6-7; Mt 11, 25; Mt 11, 25-27;


czwartek

18
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera

Wj 3, 13-20; Ps 105, 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27; Mt 11, 28; Mt 11, 28-30;


piątek

19
lipiec

zielony

Dzień Powszedni

Wj 11, 10-12, 14; Ps 116B, 12-13. 15-16bc. 17-18; J 10, 27;
Mt 12, 1-8;


sobota

20
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie bł. Czesława, prezbitera

Wj 12, 37-42; Ps 105, 1 i 5. 37-38. 42-43; Mt 11, 29ab; Mt 12, 14-21;


niedziela

21
lipiec

zielony

Szesnasta Niedziela zwykła

Rdz 18, 1-10a; Ps 15, 1b-3a. 3b-4ab. 4c-5; Kol 1, 24-28; por. Dz 16, 14b; Łk 10, 38-42;


poniedziałek

22
lipiec

biały

Święto św. Marii Magdaleny

Pnp 8, 6-7; 2 Kor 5, 14-17; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 8-9 (R.: por. 2);
por. J 20, 11; J 20, 1. 11-18;


wtorek

23
lipiec

biały

Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

Ga 2, 19-20; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a); J 15, 9b. 5b; J 15, 1-8;


środa

24
lipiec

biały

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28 (R.: por. 24b); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 1-9;


czwartek

25
lipiec

czerwony

Święto św. Jakuba, apostoła

2 Kor 4, 7-15; Ps 126, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); J 15, 16;
Mt 20, 20-28;


piątek

26
lipiec

biały

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

Wj 19, 17; 20, 1-17; Ps 19, 8-9. 10-11; Por. Łk 8, 15; Mt 13, 18-23;


sobota

27
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Wj 24, 3-8; Ps 50, 1-2. 5-6. 14-15; Jk 1, 21; Mt 13, 24-30;


niedziela

28
lipiec

zielony

Siedemnasta Niedziela zwykła

Rdz 18, 20-32; Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8; Kol 2, 12-14;
Rz 8, 15; Łk 11, 1-13;


poniedziałek

29
lipiec

biały

Wspomnienie św. Marty

1 J 4, 7-16; Ps 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11 (R.: por. 9a);
J 8, 12b; J 11, 19-27; Łk 10, 38-42;


wtorek

30
lipiec

zielony

Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła


Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13; ;
Mt 13, 36-43;


środa

31
lipiec

biały

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Wj 34, 29-35; Ps 99, 5-6. 7 i 9; J 6, 63b. 68b; Mt 13, 44-46;


 

C. D. N.

źródło: niezbednik.niedziela.pl/liturgia